Available now! Call us!

Page_pl

Electric snowmelter for roofs

Nasza firma produkuje maszyny do topnienia śniegu. Śnieg załadowuje się do maszyny za pomocą ładowacza oraz topi się wykorzystując energię oleju napędowego, energię elektryczną lub energię czynnika grzewczego ogrzewania centralnego. Otrzymana w wyniku topnienia śniegu woda jest zlewana do kanalizacji deszczowej. Urządzenie to jest wykonywane w wersjach stacjonarnej i ruchomej (na podwoziu kołowym), jego wydajność wynosi od 0,5 do 60t śniegu/h.

Różnorodność maszyn do topienia śniegu Gorynycz pozwala na wybranie odpowiedniego wyposażenia dla rozwiązywania wszelkich zadań utylizacji śniegu w dużych miastach.

Dla służb komunalnych i organizacji odpowiedzialnych za sprzątanie śniegu z ulic miasta oraz dla lotnisk:

  • dieslowe mobilne urządzenie o wydajności 20t, 35t, 60t śniegu/h,
  • stacjonarne punkty dieslowe i cieplne o wydajności od 20t śniegu/h.

Dla centrum handlowych i terminali magazynowych, przedsiębiorstw z własnym terenem:

  • urządzenia dieslowe 5t, 10t śniegu/h,
  • urządzenia cieplne 3,5t 6,5t, 10t śniegu/h.
Snowmelter for residential and commercial application

Dla parków, centrów biznesowych, dworców kolejowych:

  • ruchome urządzenia dieslowe 3,5t śniegu/h,
  • ruchome urządzenia elektryczne 1,5t śniegu/h.

Do dachów i trudno dostępnych dla sprzętu terenów:

  • urządzenia elektryczne (z załadunkiem ręcznym) 0,5 - 1,5t śniegu/h,
  • urządzenia cieplne (z załadunkiem ręcznym) 0,5 - 1,5t śniegu/h,

Dla balkonów i tarasów:

  • przenośne urządzenia elektryczne 0,2t śniegu/h.
Snowmelter for parking areas

Topienie śniegu na miejscu jest ekonomicznie bardziej opłacalne niż jego wywozu poza granice metropolii.

Ekologiczny sposób walki ze śniegiem w dużych miastach.

urządzenie do topienia śniegu
maszyna do topienia śniegu
technika do topienia śniegu
wyposażenie do topienia śniegu
topienie śniegu
Dieslowe, elektryczne, cieplne
Wydajność: 0,5

  • 100t śniegu/h.